Home - A A A

Online CAO

Welkom bij de online CAO van ActiZ
De CAO-VVT is een moderne basis-cao waarin de belangrijkste (primaire) arbeidsvoorwaarden zijn geregeld. Een groot aantal secundaire arbeidsvoorwaardenregelingen wordt op grond van de basis-cao niet langer in de CAO geregeld, maar komen op ondernemingsniveau tot stand in overleg tussen de werkgever en de ondernemingsraad. Zorgorganisaties kunnen zich daarmee onderscheiden op de regionale arbeidsmarkt en regelingen treffen die optimaal aansluiten bij de locale wensen en behoeften. De CAO-VVT geldt voor ca. 420.000 medewerkers.

Klik hier voor de CAO

Zoeken

Bestellen

Klik hier op onderstaande link en dan kunt uĀ artikelen bestellen.

Klik hier.